شیر توپی شامل یک توپ دقیق است که بین دو درزگیر یا نشیمنگاه دایره ای قرار دارد. شیرهای توپی دارای اندازه های مختلف درگاه هستند. چرخش 90 درجه دستگیره، عملکرد را از حالت باز تا کاملاً بسته تغییر می دهد. شیرهای توپی به منظور مسدود شدن جهت تعمیر ممکن است کاملاً منتقل شوند.

شیرهای توپی برای جلوگیری از جریان یا کنترل و یا بالانسینگ باید دارای درگاه کاهش یافته با یک توپ روکش کاری شده و دسته شیر قطع جریان باشد. شیرهای توپی ممکن است از طراحی بدنه یک، دو یا سه تکه باشند.