کنترلر مستقل

کنترلرهای مستقل، کنترلرهایی با عملکردهای خاص، تنظیمات ساده، قابل نصب در محیط با قابلیت تنظیم پارامترها بدون نیاز به یک ماژول دیواری مجزا هستند. این کنترلرها قابلیت مجتمع سازی از طریق شبکه را ندارند.