کنترلر اتاقی

کنترلر اتاقی اصطلاحی ست که به کنترلرهای با تعداد نقاط کنترلی محدود و معمولا با عملکردهایی از پیش تعیین شده برای سهولت در راه اندازی اطلاق می‌شود. عملکردهایی مانند تنظیم دما، رطوبت، فشار، کیفیت هوا و روشنایی یک اتاق از طریق کنترل یک هوارسان کوچک یا یک فن کویل.این کنترلرها دارای قابلیت کار بصورت مستقل و یا مجتمع شدن از طریق شبکه های استاندارد کنترل ساختمان هستند. توانایی اتصال آن‌ها به ماژول های دیواریِ اتاقی امکان تنظیم پارامترها را برای کاربران بسهولت فراهم می‌کند.