کنترلر

کنترلرها قلب تپنده و مهمترین جز سیستم های نوین کنترل هستند. با به روز شدن دستگاهها و زمینه های کاریِ صنعتی و ساختمانی و پیچیده تر شدن چرخه های کنترلی، به هسته های محاسب و تصمیم گیرنده قدرتمندتر، سریعتر و کارآمدتری نیاز است.

امروزه کنترلرها با توجه به نیاز سیستم ها برای مصارف خاص طراحی میشوند و برای انتخاب یک کنترلر مناسب ابتدا باید اطلاعات دقیقی از زمینه کاری آن داشته باشید. هر کنترلر به تناسب عملکرد دارای  تعداد نقاط کنترلی، تعداد لوپ های برنامه نویسی، سرعت ارسال و دریافت داده است. قابلیت برنامه پذیر بودن یا سهولت در راه اندازی با یک برنامه ی آماده، توانایی مجتمع شدن از طریق شبکه های مختلف یا کارکرد مستقل، امکان افزایش تعداد نقاط کنترلی یا داشتن تعداد نقاط ثابت، انتخاب هایی هستند که شما می بایست به فراخور زمینه ی کاری خود مد نظر قرار دهید.

مرکز کنترل ایران، نماینده رسمی هانیول در ایران اقدام به ارائه انواع کنترلر هانیول نموده است.