محرک با کورس کوتاه

محرک های کورس کوتاه ویژه شیرهای کنترلی با کورس 2/5 تا 6/5 میلیمتر در انواع دو وضعیتی، سه وضعیتی و تدریجی هستند. این محرک ها برای کنترل دمای آب سرد و گرم در فن کویل ها، هوارسان ها و کویل های کوچک مناسب می باشند.