سنسور و ترانسمیتر رطوبت

سنسورهای رطوبت هانیول Honeywell دقت و صحت استثنایی برای دستگاه های هوارسان، تهویه مطبوع و هر جایی که رطوبت نسبی کنترل می شود، ارائه می دهد. سنسورهای رطوبت پایدار، بسیار دقیق، طراحی شده برای کار با کنترلرهای DDC و ترموستات ها. فن آوری سرامیکی بکار رفته در ساخت این سنسورها موجب مصونیت کامل حسگرها از تشکیل کندانس، شبنم و رطوبت بیش از حد در آن‌ها  می گردد.