سنسور و ترانسمیتر دما

سنسورهای دمای هانیول Honeywell دارای عملکرد دقیق و قابلیت اطمینان و غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار یا خاک می باشد. انواع سنسورها برای مصارف تهویه ساختمان قابل کاربری برای  کنترلرهای DDC و ترموستات ها به شکل های کانالی، مستغرق، دیواری و بیرونی.