سنسور، ترانسمیتر و سوییچ

سنسور ها و سوئیچ ها چشم های بینا و گوش های شنوای سیستم های کنترل هستند. ارسال اطلاعات پارامترهای تحت کنترل به کنترلرها وظیفه ی این حسگرهاست. هرچه عملکرد این حسگرها بهتر باشد اطلاعات دقیق تری در کنترلر دریافت و فرمان های مناسب تری برای سیستم ایجاد می شود.برای انتخاب سنسورها می بایست نوع پارامتر، محل نصب، رنج کاری، دقت اندازه گیری، نوع داده خروجی و بسیاری پارامترهای دیگر را مد نظر قرارداد. بطور مثال برای انتخاب یک سنسور فشار باید مشخص کنیم پارامتر مورد اندازه گیری مایع است یا گاز؟ خورنده است یا غیر خورنده؟ کمترین و بیشترین مقدار تغییرات آن چقدر است؟ چقدر دقت در اندازه گیری مورد نیاز است؟ خروجی آن با توجه به کنترلر( دریافت کننده سیگنال) چه باید باشد؟ و …