بالانس دینامیک با کنترل اختلاف فشار

شیرهای کنترل اختلاف فشار، علی رغم تغییرات جریان اختلاف فشار ثابت را در مسیرهای لوله کشی حفظ می کنند. این روش از بالانسینگ به طور ویژه جهت سیستم هایی با جریان متغیر مناسب است، به عنوان مثال سیستم های گرمایش دو لوله ای (رادیاتور، گرمایش از کف)

مزایا

  • تنظیم اتوماتیک و خودکار در تمامی حالات عملکرد، حتی در حالت پاره بار
  • سهولت برقراری بالانس هیدرولیک تنها بر اساس اختلاف فشار محاسبه شده
  • 10% پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی

معایب

  • پیچیدگی نصب (به دلیل وجود لوله انتقال فشار بین دو شیر در مسیر رفت و برگشت جریان)، کمی از بالانس استاتیک بیشتر است