پالایش آب

املاح موجود در آب به خودی خود مضر نیستند و به صورت طبیعی در آب موجود هستند. با این وجود، سختی موجود در آب مصرفی به صورت کلسیم باعث ایجاد رسوب در لوله کشی و سیستم گرمایش شده و هر ساله باعث خسارت های اقتصادی قابل ملاحظه ای خواهد شد. پالایش آب می تواند حفاظت چشمگیری در مقابل تشکیل رسوب در کل شبکه لوله کشی آب مصرفی ایجاد کند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن ۰۲۱-۵۷۸۵۹ تماس بگیرید.