آب مصرفی

آب مصرفی از مهم ترین منابعی است که جهت آشامیدن، پخت و پز، شست و شو و استحمام مورد استفاده قرار می گیرد. به همین سبب باید برای اندازه گیری میزان جریان، پالایش، بالانسینگ و حفاظت از تاسیسات آب مصرفی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.