هوارسان تک منطقه ای با حجم هوای متغیر و کانال هوای برگشت و اگزاست با کویل های آب گرم و سرد و رطوبت زن و فن دور متغیر

 

 

 • روشن و خاموش شدن اتوماتیک دستگاه بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده
 • کنترل شیر آب گرم، دمپر و شیر آب سرد به صورت مرحله ای از سنسور هوای رفت
 • معکوس کردن فرمان دمپرها در زمانیکه هوای برگشت از هوای تازه خنک تر باشد. (حالت اکونومایزر)
 • قابلیت باز نشانی (Reset) نقطه تنظیم دمای هوای رفت از مقایسه نقطه تنظیم هوای برگشت و دمای آن
 • کنترل تدریجی شیر رطوبت زن بر اساس سنسور رطوبت نسبی هوای برگشت
 • اعمال محدودیت جهت جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد مجاز رطوبت نسبی هوای رفت
 • اعمال محدودیت بر روی رطوبت زن جهت جلوگیری از کندانس
 • تنظیم دور فن هوای رفت با توجه به سناریو مورد نظر برای فن دور متغیر بر اساس سنسور دمای اتاق یا سنسور فشار کانال رفت هوای یا سنسور سرعت کانال هوای رفت:
  • سنسور دمای اتاقی: هدف ثابت نگه داشتن دمای اتاق با تغییر دور فن
  • سنسور فشار کانالی: هدف ثابت نگه داشتن فشار استاتیک کانال رفت هوارسان با تغییر دور فن
  • سنسور سرعت کانالی: هدف ثابت نگه داشتن جریان هوای عبوری از کانال
 • تنظیم دور فن هوای برگشت (در صورت وجود) با توجه به سناریو مورد نظر برای فن دور متغیر بر اساس دور فن رفت یا سنسور فشار کانال هوای برگشت یا سنسور سرعت هوای کانال برگشت:
  • بر اساس درصدی از دور فن رفت هوارسان
  • سنسور فشار کانالی: هدف ثابت نگه داشتن فشار استاتیک کانال اگزاست هوارسان با تغییر دور فن
  • سنسور سرعت کانالی: هدف ثابت نگه داشتن جریان هوای عبوری از کانال
 • امکان اعمال محدودیت بر روی دور فن های هوارسان جهت تامین حداقل و حداکثر میزان هوای مورد نیاز
 • کنترل تدریجی دمپرهای هوای تازه و برگشت توسط حلقه کنترلی PI از سنسور کیفیت هوا در صورت افزایش غیر مجاز میزان CO۲ کانال هوای برگشت (اختیاری)
 • جلوگیری از یخ زدگی کویل با حفاظت دو مرحله ای توسط سنسور دمای کانالی هوای تازه و ترموستات ضد انجماد
 • قطع فن و بستن کامل دمپر هوای تازه هوارسان در زمان وقوع حریق از طریق سیگنال ارسالی از پانل اعلام حریق
 • پایش اختلاف فشار دو سر فیلتر جهت اعلام هشدار گرفتگی و کثیفی آن
 • حفاظت اتوماتیک شیر کنترلی از گرفتگی با باز و بسته نمودن کامل آنها بصورت هفتگی
 • قابلیت اتصال به سیستم BMS

 

کد شرح مدل
TE04 سنسور دمای کانالی هوای تازه VF20-3B54NW+LF-MF
MD07 محرک دو وضعیتی دمپر هوای تازه S10010 / S20010
MD08 محرک دو وضعیتی دمپر هوای برگشت S10010 / S20010
MD56 محرک تدریجی دمپر هوای اگزاست S10010 / S20010
PDS10 کلید اختلاف فشارجهت فیلتر DPS930.83
TV18 محرک الکتریکی تدریجی جهت شیرکنترل گرمایش ML7420 / ML7421
شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده در سیستم جریان ثابت/ شیر کنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت کویل گرمایش V5013R / V5329A

V5011S / V5016A

TS19 ترموستات ضد انجماد با کلید ری ست دستی FT6960-60
TV22 محرک الکتریکی تدریجی جهت شیرکنترل سرمایش ML7420 / ML7421
شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده در سیستم جریان ثابت/ شیر کنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت کویل سرمایش V5013R / V5329A

V5011S / V5016A

TV27 محرک الکتریکی تدریجی با فنر برگشت جهت شیرکنترل رطوبت زن بخار ML7425A6008

ML7435E

شیردو راهه کنترل جهت رطوبت زن بخار V5011S / V5016A

V5825

TMT30 سنسور دما و رطوبت نسبی کانالی هوای خروجی H7015B1060
PT31 سنسور فشار کانالی DPT

*P7640U1052

FT32 سنسور سرعت کانالی *AV-D-10
TMT44 سنسور دما و رطوبت نسبی کانالی هوای برگشت H7015B1060
PT45 سنسور فشار کانالی DPT

*P7640U1052

FT46 سنسور سرعت کانالی *AV-D-10
AQ47 سنسور کیفیت هوا *AQS71-KAM
DDC کنترلر میکروپروسسوری دیجیتال سریMVC هانیول با قابلیت برنامه ریزی و اتصال به سیستم BMS با شامل نقاط کنترلی: ۸ ورودی یونیورسال، ۲ ورودی PT1000، ۴ خروجی آنالوگ، ۴ ورودی دیجیتال، ۸ خروجی دیجیتال رله ای و یک خروجی دیجیتال  TRIAC    به همراه یک ماژول P-Bus سری MVC هانیول با قابلیت:  ارتقا ۸ ورودی آنالوگ، ۸ خروجی آنالوگ، ۱۲ ورودی دیجیتال، ۶ خروجی دیجیتال  

MVC-80M-CPSW1A

*MVC-IO830A

CP تابلوی کنترل دیواری جهت نصب کنترلر به همراه ترانسفورماتور ۲۲۰ ولت به ۲۴ ولت متناوب با دو خروجی به توان ۱۴۴ ولت آمپر CP/TYP 1076B/MVC

CRT6

 

* در صورت عدم استفاده از سنسور سرعت هوا ، فشار کانال و  سنسور کیفیت هوا ماژول MVC-IO830A حذف می گردد