فن کویل در سیستم چهار لوله (محرک شیر از نوع قطع و وصلی 24Vac)

 

 

  • ارسال فرمان سه دور کند، متوسط، تند به فن و فرمان قطع و وصل به شیرهای کنترل گرم و سرد توسط حلقه کنترلی PI از سنسور اتاقی/ سنسور کانالی هوای برگشت
  • قابلیت اتصال به سیستم BMS

 

کد شرح مدل
TE01 سنسور دمای اتاقی/

سنسور دمای اتاقی با کلید تغییر نقطه تنظیم دما/

سنسور دمای اتاقی با کلید تغییر نقطه تنظیم دما و کلید 5 وضعیتی فن/

سنسور دمای کانالی جهت مسیر برگشت هوای فن کویل

T7460A1001/

 

T7460B1009/

 

T7460D1005/

 

PF20-65-2M

TV01 محرك ترمو الكتريكي سه وضعیتی جهت شیركنترل گرمايش MT4-24 / MT8-24 / M5410C
شير كنترل سه راهه مخلوط كننده در سیستم جریان ثابت/ شير كنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت كويل گرمايش VSOF3 / VSMF3

VSOF2 / VSMF2

TV02 محرك ترمو الكتريكي سه وضعیتی جهت شیركنترل سرمايش MT4-24 / MT8-24 / M5410C
شير كنترل سه راهه مخلوط كننده در سیستم جریان ثابت/ شير كنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت كويل سرمايش VSOF3 / VSMF3

VSOF2 / VSMF2

DDC كنترلر ميكروپروسسوري ديجيتالي و قابلیت برنامه ریزی و اتصال به سیستم BMS برای کنترل فن کویل، با قابلیت فرمان به شیر کنترل و فن سه سرعته W7752D2007